Algemene Voorwaarden


Definities

Verheijden Consult is een bureau voor training en coaching, dat in een landelijk netwerkverband samenwerkt met professionele trainers en coaches.
Fobie Spreekuur is een activiteit van Verheijden Consult te Nuenen.
De coach is degene cq de rechtspersoon die het consult of de (online) training verzorgt.
De opdrachtgever is de organisatie of persoon waarmee een overeenkomst wordt afgesloten.
De cliënt is de persoon die zich heeft ingeschreven voor een consult, (online) training of coaching.
Een consult is de individuele sessie met de coach in zijn coachingruimte.
Een training is in groepen van zo'n 8 deelnemers in onze traininglocatie.
Een online training (Persoonlijke Kracht Online) volg je thuis zelfstandig achter je computer.

Overmacht

Indien een consult of training door overmacht van de zijde van de coach niet door kan gaan, zal de coach trachten een vervanger in te zetten of anders een nieuwe datum en tijd voorstellen.
Indien een online training om technische redenen niet te volgen is, kan de cliënt de online training later alsnog volgen cq afmaken.
Verheijden Consult is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mochten lijden ten gevolge van het niet of later doorgaan van een consult of (online) training.

Afmelden en verzetten van een consult of (online) training

De cliënt kan zich voor een consult tot 48 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig afmelden is de deelnemer het volledige bedrag van het betreffende consult verschuldigd.
De cliënt kan een reeds betaalde training niet meer afzeggen. Bij overmacht kan hij aan een latere training deelnemen.
De clënt kan een reeeds betaalde online training niet meer afzeggen.

Betaling

Bij het aanmelden op onze website kun je via IDeal, Paypal en Creditcard vooraf betalen. Een andere mogelijkheid is om op het einde van een consult contant af te rekenen. We hebben geen pinautomaat, dus breng aub gepast geld mee. Partikuliere cliënten krijgen een kwitantie, bedrijven een factuur. De kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.
De (online) trainingen dienen vooruit betaald te worden.

Aantal consulten

Enkelvoudige fobieën zijn in zo'n 90% van de gevallen in één consult definitief weg. Mocht dat niet lukken, dan boek je nog een tweede consult. Soms is een extra uurtje voldoende, een andere keer heb je een volledige sessie van twee uur nodig.
De cliënt neemt zelf het initiatief door de coach te mailen of te bellen.
Als je oefeningen meekrijgt, dan zijn die een integraal onderdeel van de behandeling.
Bij samengestelde en sociale fobieën en burnout heb je indien gewenst vooraf een telefonische intake met de coach en geven we je vooraf, of in het eerste gesprek, een inschatting van het aantal sessies dat waarschijnlijk nodig is.

Uitsluitingen

Het Fobie Spreekuur is bedoeld voor de behandeling van sociale fobieën, angsten, trauma en burnout. De snelle resultaten worden alleen gehaald als je verder lekker in je vel zit.
Als je nog andere klachten hebt, of als er complexere thema's spelen, dan zullen we je vrijblijvend adviseren om een ander of uitgebreider traject van Personal Coaching of training te volgen.
Mochten tijdens het consult verborgen thema's aan het licht komen, waardoor een effectieve behandeling niet mogelijk is, dan bespreken cliënt en coach samen wat de beste weg is: vertragen, stoppen of een uitgebreider traject ingaan.
De online trainingen zijn niet bedoeld voor mensen met zwaar trauma, depressie, psychiatrische klachten of persoonlijkheidsstoornissen.

Rechten en plichten

Het auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. Het is niet toegestaan om materialen te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens of na het consult, (online) training of coachingstraject.
De cliënt is verplicht om bij de aanmelding en intake alle benodigde en relevantie informatie aan te leveren, zodat de coach een goede inschatting kan maken van het behandelplan.
De cliënt is verplicht om instructies tijdens het consult of om zich thuis voor te bereiden of verder te behandelen, strikt op te volgen. Thuisbehandeling kan een wezenlijk onderdeel zijn van de totale traject.

Nuenen, november 2011